Magyar Kendo, Iaido és Jodo
Szövetség

Bp. 1073. Dob utca 80. I./12.
mobil: +36 20 460 2565
tel./fax: +36 1 342 0034
e-mail: office@kendo.hu

Hissho magazin

A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség története

A Magyar Kendo,Iaido és Jodo Szövetség története fejlesztés alatt áll.